iran3ell

 

ریز مکالمات ایرانسل

 

كلیه مشتركین سیم كارت های اعتباری می توانند در صورت نیاز به دریافت ریز مكالمات خود، با در دست داشتن اصل مدرك شناسایی (كارت ملی) خود به یكی از مراكز خدمات ایرانسل مراجعه کرده و پس از احراز هویت، با پر نمودن فرم مربوطه پرینت ریز مكالمات سیم‌كارت خود را دریافت نمایند.

 

تعرفه ارائه ریز مكالمات برای مشتركین اعتباری مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر برگ می باشد. همچنین مبلغ ۰۰۰‚۳ ریال برای كپی کردن اطلاعات بر روی CD اخذ خواهد شد.

 

”  ریز مکالمات ایرانسل  ”

” ریز مکالمات همراه اول ”

” ریز مکالمات تلفن ثابت “


, , , , , , , , , , , , , ,
iran3ell در فوریه - 12 - 2013

ديدگاهي بدهيد !


خرید کارت شارژ